Súhlas
Úvod / Súhlas

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV


podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“)
 
Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas na to, aby spoločnosť Wine & Marketing, s.r.o., so sídlom Tuhovská 1, 831 07  Bratislava, IČO: 47 415 274, zapísaná v Obchodnom registri Okresného Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:  92061/B (ďalej ako "prevádzkovateľ") spracovávala Vaše osobné údaje podľa ďalej uvedených podmienok.
 
Rozsah spracovania Vašich osobných údajov
Prevádzkovateľ bude Vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli v súvislosti s marketingovými aktivitami prevádzkovateľa, konkrétne s prihlásením sa na odber komerčnej komunikácie elektronickou poštou (tzv. newsletter). Prevádzkovateľ bude spracovávať predovšetkým meno, priezvisko, a e-mail.
 
Účel spracovania Vašich osobných údajov
Prevádzkovateľ bude Vaše osobné údaje spracovávať za účelom zasielania marketingových materiálov, pozvánok na podujatia, ponúk a informácií o produktoch, službách, akciách a súvisiaceho prieskumu trhu vo forme elektronickej pošty, tzv. newsletterov.
 
Právny základ spracovania osobných údajov
Právnym základom spracovania je tento Váš súhlas a skutočnosť, že Vaše osobné údaje sú potrebné pre naplnenie jednotlivých účelov priameho marketingu, na ktorých odber ste prihlásili. Osobné údaje sú spracovávané na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
 
Osoby s prístupom k Vašim osobným údajom
K Vašim osobným údajom bude mať prístup len prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a prípadne tiež tretej osoby - spracovatelia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktoré budú dostatočne chrániť Vaše práva a Vaše osobné údaje. Týmito osobami sú najmä poskytovatelia úložiska údajov. Tieto osoby však budú mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.
 
Kontaktné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na email: info@vyberane-vina.sk či písomne ​​na adrese prevádzky prevádzkovateľa (Tuhovská 1, 831 07  Bratislava). Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať preukázanie Vašej totožnosti s cieľom zamedziť neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom.
 
Doba, po ktorej budú Vaše osobné údaje spracovávané
Prevádzkovateľ bude Vaše osobné údaje spracovávať v súvislosti s účelom zasielania marketingových materiálov, pozvánok na podujatia, ponúk a informácií o produktoch, službách, akciách a súvisiaceho prieskumu trhu  vo forme tzv. newsletterov, po dobu 10 rokov od zaslania emailového newsletteru zasielaného našou spoločnosťou, či navštívenia akcie organizovanej našou spoločnosťou, ak tento súhlas neodvoláte.
 
Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
Tento Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailu na adresu: info@vyberane-vina.sk alebo priamo stlačením možnosti „Odhlásiť z odoberania“, ktorá sa nachádza na záver každého newslettera. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva na základe iného právneho základu, než je súhlas.
 
Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov. Následky neposkytnutia osobných údajov
Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že Vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozí Vám žiadna sankcia. Avšak ak osobné údaje prevádzkovateľovi neposkytnete, nebude Vám môcť posielať newsletter, ku ktorému sa prihlasujete. Je však úplne na Vašom zvážení, či chcete tieto oznámenia odoberať, alebo nie.
 
Vaše práva súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov a ďalšie informácie pre Vás sú uvedené v Podmienkach ochrany súkromia.

Sme overený obchod

Máme 100% spokojných
zákazníkov nielen za
posledných 90 dní. Sme
prémiový obchod s naozaj
vyberanými vínami z Nemecka
a zo Španielska.

Kliknite na recenzie zákazníkov
Heureka


Referencie a recenzie
našich zákazníkov


 

Naša filozofia


Naši vinári

Anecoop, Valencia
Apel, Mosel
Deutschherren Hof, Mosel
Editio Vinifera, Slovakia
Erben von Beulwitz
Franzen, Mosel
Goméz Gruzado, Rioja
Hans Wirsching, VDP, Franken
Hermann Ludes, Mosel
Hofgut Falkenstein, Saar
Johannes Fischer, Saar
Josef Spreitzer, V.D.P., Rheingau
Karl Erbes, Mosel
Kruger Rumpf, V.D.P., Nahe
Marqués de Riscal, Rioja
Matthias Knebel V.D.P., Mosel
Peter Kriechel, Ahr
Peter Lauer V.D.P, Saar
Rebenhof, Mosel
Saar Mosel Winzersekt, Mosel
Schloss Saarstein V.D.P, Saar
Unsi Wines, Navarra
Viňa Mayor, Ribera Del Duero
Vivanco, Rioja