Filozofia
Úvod / Filozofia


 


Naša filozofia a garancia
 

Všetky vína, ktoré nájdete u nás v ponuke musia spĺňať nielen vysokú kvalitu zo senzorického hľadiska ale naše podmienky zaradenia do výberu sú tiež veľmi prísne:

 • všetky ponúkané vína pochádzajú priamo od malých a stredných vinárov, ktorí ich nedodávajú do obchodných sietí

 • vína pochádzajú vždy z rodinných vinárstiev, kde majiteľ je vinárom alebo vinohradníkom (inak povedané: potrebujeme spoznať tvorcu vína lebo on je jeho obrazom, nechceme sa rozprávať s obchodným riaditeľom alebo dílerom)
   

 • všetky vína musia byť z vlastných vinohradov (inak povedané: vlastné vinice sú alfa a omega pre to najlepšie víno, nielen, že viete odkontrolovať stav a kvalitu hrozna ale ošetrujete v maximálnej miere vinohrady proti chorobám a škodcom šetrne a ekologicky. Na dôvažok, vinič patrí medzi najnáročnejšie plodiny na pestovanie vôbec a podpora takýchto vinárov je pre nás prioritou.)
   

 • všetci vinári musia byť profesionáli: musia mať vinárske alebo vinohradnícke vzdelanie (inak povedané: vzdelanie je matka múdrosti a množstvo skúseností so správnymi teoretickými vedoosťami sú najlepší základ)
   

 • všetky vína sú limitované - „dobrého málo býva“ - samotní vinári dbajú na to, aby každoročne dosiahli tú najlepšiu možnú kvalitu svojich produktov
   

 • každé víno je klasifikované podľa nezávislých degustátorov a katalógov ako dobré alebo veľmi dobré, akákoľvek Vaša voľba bude správna, záleží na Vašej chuti a preferenciách
   

 • všetky vína boli vopred predegustované, vína nekupujeme z veľkoskladov bez overenia ich kvality
   

 • vína sú skladované v ideálnych podmienkach pri správnej vlhkosti a teplote, aby si zachovali svoje senzorické vlastnosti a aby ste sa z nich tešili v ich najlepšej kondícii, na Slovensko ich dopravujeme špeciálnou firmou v režime chladenia do 4-mich stupňov Celzia
   

 • sme etickí v cenovej politike predávaných vín voči vinárom a aj našim zákazníkom, ide nám o dlhodobé vzťahy s jednou aj druhou stranou