Právne ustanovenia
Úvod / Právne ustanovenia

Právne ustanovenia
 

© 2017,  Wine & Marketing, s. r. o. Všetky práva vyhradené.

Všetky údaje a informácie zverejnené na týchto webových stránkach sú chránené podľa autorského zákona č. 618/2003 Zb. z. v znení neskorších predpisov, a to v plnom rozsahu ako zákonom chránené autorské diela. Ochrana sa vzťahuje na všetky údaje a informácie, ako v grafickej, tak aj v textovej, či inej podobe. Obsah týchto stránok nesmie byť bez písomného súhlasu kopírovaný, šírený, sprístupnený tretím osobám, ani inak využívaný ku komerčným účelom. 

Ochranné známky a licencie
Ak nie je ustanovené inak, sú všetky ochranné známky použité na týchto stránkach chránené. To platí predovšetkým pre firemné logá a emblémy. Všetky zobrazené značky sú duševným vlastníctvom. Zverejnením údajov chránených ako duševné vlastníctvo prostredníctvom týchto stránok nedochádza k udeleniu licencie k používaniu obsahu tretím osobám.

Fotografie
Fotografie nachádzajúce sa na stránke sú vlastníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným Wine & Marketing alebo sú zakúpené s ich royalty-free autorskými právami u tretích strán výlučne pre vyššie uvedenú spoločnosť a ich šírenie je zakázané.


Vylúčenie zodpovednosti
Napriek tomu, že je obsah týchto webových stránok dôkladne vyberaný a kontrolovaný, neručíme za presnosť a bezchybnosť poskytovaných informácií. Zodpovednosť za škodu, vzniknutú priamo či nepriamo použitím uvedených informácií, je vylúčená.