Magazín Inbar 2019
Úvod / BLOG / Magazín Inbar 2019

Mosela a nemecké rodinné vinárstva (Časopis INBAR, rok 2019)


Terroir v tradičnom ponímaní rovná sa pôdne zloženie, mikroklíma, počasie a expozície vinohradov. V nemec-kom ponímaní si do tejto rovnice musíte dosadiť aj ďalšiu významnú premennú – osobnosť vinára. Presnejšie vinárov, ich vzdelanie, rodinné skúsenosti a tradície.

Autori článku: Slavomíra Raškovič, viacnásobná top Somelierka Slovenska (Reštaurácia Gašperov Mlyn/Moment) a Michal Behún.

Kliknutím na túto línku si otvoríte náš článok v PDF (Časopis Inbar).

Na tejto linke si môžete stiahnuť číslo 01/2020 Magazínu InBar